Офіційні Правила  Конкурсу

Офіційні Правила  Конкурсу «Девушка с обложки» (надалі Конкурс)

(надалі – «Правила»)

 

1. Організатор та Виконавець Конкурсу.

1.1. Організатором та Виконавцем Конкурсу «Девушка с обложки» є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі –  «Організатор», «Виконавець»).

1.2. Партнером Конкурсу «Девушка с обложки» є ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» місцезнаходження: 02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 13, (надалі – «Партнер»).

 

2. Умови проведення Конкурсу.

2.1. Конкурс проводиться на всій території України (окрім окупованих територій та територій, на яких проводиться АТО) у глобальній мережі Інтернет на сайті сitramon.covergirl.liza.ua (далі за текстом – «Сайт»).

2.2.  Конкурс проводиться з 00 годин 01 хвилин «17» липня 2017 року до 23 годин 59 хвилин «10» жовтня 2017 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Конкурсу» або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»).

2.3. Строки проведення Конкурсу та його етапів можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Нагород Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу.

 

3. Вимоги до учасників Конкурсу.

3.1. В Конкурсi можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту та в період проведення Конкурсу виконали всі правила та умови цього Конкурсу, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Конкурсу», «Учасник»).

3.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. Працівники  Органiзатора та Виконавця Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту сitramon.covergirl.liza.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті).

3.3. Організатор та Виконавець Конкурсу не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу.

3.4. Учасники Конкурсу  під час участі в Конкурсі зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.

3.5. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. інформаційного характеру, про наступні заходи/конкурси/ Конкурси Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Конкурсу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Виконавцем та/або іншими уповноваженими особами Виконавця, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Конкурсі, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Конкурсу.

3.8. Учасник Конкурсу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Конкурсі.

3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Конкурсу, позбавляє його права на отримання належного йому Нагороди Конкурсу.

3.10. Виконавець Конкурсу залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників, які порушили вказані вище умови.

3.11. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі.

 

4. Фонд Нагород Конкурсу.

4.1. Фонд Нагород Конкурсу обмежений. Кількість нагород, визначених Організатором, становить:

Три Головні Нагороди – проведення фотозйомки Головних Переможців кожного з трьох етапів Конкурсу для подальшого розміщення фотографії на обкладинці журналу «Лиза», книга «Книга рецептів. Готуємо без головного болю».

Нагороди для Переможців, що були вибрані за результатом голосування на сайті сitramon.covergirl.liza.ua – 57 книг «Книга рецептів. Готуємо без головного болю».

Відповідальність  Органiзатора та Виконавця Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Виконавець Конкурсу залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Конкурсу, або включити в Фонд Нагород Конкурсу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Гарантовані Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

4.2. Усі Нагороди Конкурсу можуть бути отримані Учасниками Конкурсу, що здобули право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

4.3. Нагороди Конкурсу можуть відрізнятися від зображених на сайті.

4.4. Нагорода Конкурсу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.

 

5. Умови участі в Конкурсі.

5.1.  Учасником Конкурсу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

5.2. Для участі в Конкурсi Учаснику необхідно:

5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Конкурсі та погодитися з ними;

5.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на сайті сitramon.covergirl.liza.ua

5.2.3. В період проведення Конкурсу, завантажити на сайті сitramon.covergirl.liza.ua своє фото у форматі jpg, jpeg та розміром не більше 2 Мв;

5.3. Кожен Учасник Конкурсу може розмістити не більше 1 (одного) фото. Учасник Конкурсу визначається за даними в реєстраційній формі.

5.4. Забороняється використання чужих фотографій та фотографій, скопійованих із будь-яких джерел.

5.6. Не допускається розміщення фотографій, де зображено назви компаній/брендів/логотипів/торгових марок/знаків для товарів.

5.7. Всі авторські права на фотографії повинні належати Учаснику Конкурсу, у випадку виникнення суперечок щодо прав на фотографії, Учасник Конкурсу бере на себе зобов’язання самостійно вирішувати всі претензії/питання за власний рахунок.

5.8. Виконавець/Органiзатор Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця/ Органiзатора. Органiзатор та Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Конкурсі не відбулась або відбулась із запізненням.

5.9.  Беручи участь в Конкурсі та розміщуючи на Сайті фотографії, у будь-який спосіб, зазначений в п.5.2. Правил, кожен із Учасників підтверджує передачу Виконавцю невиключних майнових авторських прав на Фотографії, в обсязі необхідному для подальшого розміщення/оприлюднення та інших дій стосовно фотографій, відповідно до умов даних Правил, у тому числі, але не обмежуючись:

- право на використання Фотографій (повністю чи частково, без обмеження щодо строків та території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях інформування про продукти чи послуги своїх/третіх осіб тощо);

- інші авторські майнові права, встановлені чинним законодавством України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною.

При цьому, Учасник передає  Виконавцю Конкурсу всі виключні майнові права, передбачені статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 року зі змінами і доповненнями.

5.10. Фактом завантаження фотографії (далі – «Матеріалу») на сайт сitramon.covergirl.liza.ua кожен Учасник Конкурсу підтверджує наступне:

- своє авторство на завантажений власний Матеріал;

- свою згоду і згоду третіх осіб (якщо такі брали участь в створенні Матеріалу) на розміщення Матеріалу на сайті і на його подальше використання, передбачене даними Правилами;

- наявність прав на Матеріал, що надається, необхідних для його використання способами і на умовах, передбачених даними Правилами;

- свою згоду з тим, що наданий ним Матеріал може бути безоплатно використаний Виконавцем та/або Організатором Конкурсу в цілях, пов’язаних з проведенням Конкурсу, інформуванням про Конкурс, різними видами публікацій в ЗМІ, в т.ч. електронних, спрямованих на просування продукції Організатора та/або Виконавця Конкурсу;

- свою згоду на безоплатне використання Організатором та/або Виконавцем Конкурсу Матеріалу без обмеження відносно терміну, території і способів використання.

 

6. Визначення Переможців Конкурсу.

6.1. Переможці Конкурсу (надалі – «Переможці») – це Учасники Конкурсу, які здобудуть право на отримання Нагороди Конкурсу.

6.2. Визначення Учасників Конкурсу, які здобули право на отримання Нагороди:

6.2.1. Визначення Учасників Конкурсу, які здобули право на отримання Нагороди  буде проходити зі списку Учасників Конкурсу, які виконали усі умови цих Правил.

6.2.2. Визначення Учасників Конкурсу, які здобули право на отримання Нагороди буде проходити наступним чином. Період проведення Конкурсу буде розділений на три етапи. Перший етап проводиться з 17 годин 01 хвилин «17» липня 2017 року до 23 годин 59 хвилин «10» серпня 2017 року включно. Другий етап проводиться з 12 годин 01 хвилин «11» серпня 2017 року до 23 годин 59 хвилин «07» вересня 2017 року включно. Третій етап проводиться з 12 годин 01 хвилин «08» вересня 2017 року до 23 годин 59 хвилин «09» жовтня 2017 року включно.

Протягом трьох етапів від дати початку Конкурсу, на сайті сitramon.covergirl.liza.ua буде проводитись голосування серед Учасників Конкурсу, які виконали умови Правил та завантажили фото протягом певного етапу. За результатами голосування по кожному етапу буде визначено 20 Переможців, що набрали найбільшу кількість голосів. З 20 Переможців по кожному етапу Організатор визначає Головного Переможця, який отримує Головну Нагороду – проведення фотозйомки для подальшого розміщення фото на обкладинці журналу «Лиза», книгу «Книга рецептів. Готуємо без головного болю». Решта 19 Переможців кожного етапу Конкурсу отримують Нагороду – книгу «Книга рецептів. Готуємо без головного болю».

Таким чином протягом трьох етапів буде обрано 3 Головні Переможці Конкурсу та 57 Переможців.

6.3. Підсумки кожного етапу Конкурсу будуть опубліковані Органiзатором Конкурсу на сайті сitramon.covergirl.liza.ua о 12 годині 00 хвили 11.08.2017 (по результатам 1 етапу Кокурсу); о 12 годині 00 хвили 08.09.2017 (по результатам 2 етапу Кокурсу); о 12 годині 00 хвили 10.10.2017(по результатам 3 етапу Кокурсу).

6.4. Виконавець Конкурсу протягом 3 робочих днів зв’яжеться з Головними Переможцями Конкурсу щоб повідомити їх про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду; погодить умови і терміни отримання Нагород Конкурсу за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Конкурсу в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником Конкурсу контактним номером телефону.

 

7. Умови отримання Нагород Конкурсу.

7.1. Умови отримання Нагород: після визначення Переможців Конкурсу в порядку вказаному у розділі 6 Правил, Виконавець повинен зв’язатися із Переможцями Конкурсу відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників- Переможців та визначити порядок, дату та умови надання Нагород.  Учасник, за своїм бажанням,  самостійно за свій рахунок може прибути до місця отримання Нагороди та отримати її нарочно.

7.2. Умови отримання Нагороди:

7.2.1. Вручення Головної Нагороди (проведення фотозйомки Головного Переможця для обкладинки журналу) відбувається в офісі Дочірнього підприємства “Бурда-Україна” протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дня оголошення Головного Переможця. Розміщення фото Головного Переможця на обкладинці журналу «Лиза» буде здійснено в заплановані дати виходу журналу в світ.

7.2.2.Вручення Нагороди Конкурсу відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Конкурсу, що була зазначена Учасником у реєстраційній формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.

7.3. У випадку, якщо Переможець Конкурсу не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Конкурсу вважатиметься не витребуваним Переможцем Конкурсу, і такий Учасник Конкурсу вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Конкурсу або на одержання від  Органiзатора та/або Виконавця  Конкурсу будь-якої компенсації. Органiзатор та/або Виконавець Конкурсу розпоряджається такою не витребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Нагороди Конкурсу третій особі не допускається.

7.5. Правилами Конкурсу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Конкурсу.

7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Конкурсу в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Конкурсу вправі відмовитися від отримання Нагороди Конкурсу. У випадку відмови від отримання Нагороди Конкурсу, Переможець Конкурсу повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Конкурсу надати Виконавцю Конкурсу оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Нагороди Конкурсу.

7.8. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Конкурсу, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Органiзатора Конкурсу та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Нагороди Конкурсу протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Конкурсу, автоматично позбуваються права отримати відповідну Нагороду Конкурсу. В такому випадку, Органiзатор та/або Виконавець Конкурсу розпоряджається такою невитребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Нагород не приймаються.

7.10. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород Конкурсу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Конкурсу визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Нагороди;

7.10.2. якщо Переможець Конкурсу у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Конкурсу у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Партнера/Організатора Конкурсу причин;

7.10.3. якщо Переможець Конкурсу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Конкурсу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Конкурсу заявив про свою відмову від отримання Нагороди Конкурсу;

7.10.6. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Конкурсу.

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу

8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на сайті сitramon.covergirl.liza.ua

 

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором та/або Партнером Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження  Органiзатором та/або Партнером Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2.  Органiзатор та Партнер не несуть відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Конкурсу інформації щодо їх персональних даних.

- за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Конкурсу.

- неотримання Учасниками Конкурсу Нагороди з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Конкурсу неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Конкурсу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Партнера Конкурсу обставини.

9.4. Організатор Конкурсу та Партнер  не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Конкурсу, що отримав право на таку Нагороду, не звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Конкурсу чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Нагорода вручається лише у разі виконання Учасником Конкурсу, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Конкурсу, приймаючи участь в Конкурсі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Учасники Конкурсу, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.8. Фактом участі в Конкурсi Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.10 Виконавець конкурсу залишає за собою право подальше використовувати фотографії, опубліковані на сайті сitramon.covergirl.liza.ua

 

 

 

Читай актуальные статьи